Over ons

XolitCare is een jong en energiek bedrijf met een jarenlange ervaring in de automatisering en de zorg.

Wij vinden dat automatisering zorginstellingen moet helpen om de zorg professionals betere zorg te bieden en zorg betaalbaar te houden. Wij helpen dit te verwezenlijken met een visie die is afgestemd op de zorg.

Onze focus is de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren met een modern Client volg- en ondersteuningssysteem. Daarmee begeleiden wij de zorgprofessional met de begeleiding van de cliënt. Door onze focus op alleen zorg, zijn we erg goed in wat we doen en laten we waar we minder goed in zijn. XolitCare kiest niet voor een totaal oplossing, maar voor een nieuwe generatie best-of-breed elektronisch cliënten dossier. En wat we niet kunnen (of willen) doen, daarvoor zorgen we dat we met de juiste partijen de juiste koppelingen kunnen maken. Want een echt goed Client volg- en ondersteuningssysteem werkt alleen wanneer dit perfect past binnen het al aanwezige IT landschap.

De vakmensen vanXolitCare werken iedere dag met passie samen met onze klanten aan betere oplossingen. Voor ons is een langdurige, persoonlijke relatie met onze klanten en opdrachtgevers van groot belang. Door op locatie en binnen instellingen te werken, houden wij voeling met onze doelgroep en zorgen wij er gezamenlijk voor met betere functionaliteit en nog meer gebruiksvriendelijkheid te komen.
Zodat onze systemen klaar zijn voor nieuwe zorgvragen, elke dag opnieuw.

Onze aanpak

Zorg is uniek en geen cliënt is hetzelfde. Toch vragen kwaliteitssystemen, zorgmethoden en automatiseringssystemen om een hoge mate van standaardisatie. Die tegenstrijdigheid hebben wij weten op te lossen door gebruik te maken van een state-of-the-art ontwikkelplatform, een adaptive database model en een hoge mate van configuratie door de instelling zelf (customization).

Koppel dit met onze persoonlijke, no-nonsens cultuur, het echte gesprek aan de keukentafel, de wil om elke dag weer geïnspireerd te raken door onze klanten en hun cliënten en onze iteratieve 3-wekelijkse update cyclus en je vind de perfecte mix voor snelle en flexibele samenwerking.

Waarom kiezen voor XolitCare?

Ons verhaal

Een paar jaar geleden werkten onze oprichters nog voor een groot, internationaal en zakelijk IT bedrijf. Tijdens een van de vele steeds complexer wordende automatiseringsopdrachten bij een grote zorginstelling in Nederland, zaten zij met één van onze andere klanten te filosoferen waar de grote uitdagingen binnen de zorg liggen en hoe dingen beter georganiseerd en geregeld kunnen worden. Al heel snel waren zij het er over eens dat het puur digitaliseren en automatiseren van bestaande werkwijzen en methode de meeste zorgverleners en cliënten alleen maar hoofdpijn bezorgen. Automatiseren om te automatiseren is geen goede drijfveer en helpt niemand verder. Dat moet toch beter, slimmer, goedkoper en makkelijker kunnen?

Met die vragen zijn onze adviseurs gaan praten met medewerkers én cliënten van verschillende zorginstellingen, zowel groot als klein. We hebben hen gevolgd in de dagelijkse praktijk, hebben gekeken wat zij nu echt nodig hebben en wat echt wordt gevraagd vanuit de noodzaak goede, kwalitatieve en op de cliënt gerichte zorg te kunnen leveren. Wij hebben in het begin vooral heel veel geluisterd. En daarna zijn we samen met dezelfde medewerkers (én cliënten) gaan bouwen aan een totaal nieuwe manier van werken, ondersteund door een totaal nieuwe applicatie.

Het resultaat heet Xolitcare; gemaakt samen met zorgprofessionals en cliënten, door te luisteren naar wat zij nodig hebben en door dit in de praktijk te toetsen. Het resultaat?

  • Een systeem dat de administratieve lasten terugbrengt van soms wel 2 uur per dienst naar slechts 20 minuten;
  • Een systeem dat aanpasbaar is voor elke situatie, elke vorm van zorg en elke behoefte (op maat);
  • Een systeem dat aansluit bij de kwaliteitseisen van morgen;
  • Een systeem dat u op een zeer overzichtelijke wijze die informatie geeft die op dat moment nodig is;
  • Een systeem dat u laat rapporteren op de uitzonderingen;
  • En bovenal, een systeem dat u helpt de zorg voor uw cliënten in te richten zoals dat echt nodig is!

En onze oprichters? Die besloten dat elke zorginstelling uniek is en dat de specifieke oplossingen voor de zorg niet vanuit een groot, multinationaal en generiek bedrijf geleverd kunnen worden. En daarom hebben zij, met kennis en passie voor de zorg en de rotsvaste overtuiging een beter antwoord te hebben op de uitdagingen in de zorg, het bedrijf Roxolit opgericht.