Project Description

Incidenten module

Bij incidenten met betrekking tot cliënt en/of werknemer dient de medewerker conform het juiste en geldende protocol te handelen. De incidenten module ondersteunt de zorgverlener en bewaakt correcte en volledige vastlegging van de benodigde gegevens.

  • Rapportage vastlegging op basis van het type incident en daarvoor passend protocol;
  • Ondersteunt het proces met het automatisch verwerken van de werkstroom;
  • Vastlegging van betrokkenen;
  • Door zorginstelling volledig op-maat in te richten.
Loading...